Mestaruusluokan valjakkovalmennusta.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa sosiaalista kuntoutusta, jossa pyritään mm. syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Toiminnan lähtökohtana on ohjaajan, asiakkaan ja hevosen vuorovaikutus, jota tukee talliympäristö, jossa toiminta tapahtuu.

Elämyksellisyys ja toiminnallisuus sekä aito vuorovaikutus ovat tärkeät peruselementit toiminnassa, jossa hevosen avulla voidaan harjoittaa monenlaisia arjen hallintaan liittyviä asioita. Säännölliset rutiinit hevosen hoidossa, ison eläimen lämpö ja kunnioitus, liikunnan ja levon merkitys voidaan siirtää hevostoiminnan kautta myös asiakkaan elämänhallinnan tueksi.

Uusien asioiden oppiminen, motoristen taitojen harjaannuttaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen tai oman toiminnan ohjaukseen liittyvät asiat voivat muun muassa olla asetettuja tavoitteita toiminnalle.

Toiminnasta tehdään raportti määräajoin asiakkaan tavoitteista ja toiveista riippuen.

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi helpottuu, mikäli käyntikertoja on säännöllisesti ja pidemmällä ajanjaksolla. Elämyksellisyyden tuottaminen on mahdollista lyhyemmänkin asiakassuhteen aikana.